იქირავე და გამოიყენე მშვიდად

Rentech დაზღვევა საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ თქვენი ნივთით ნერვიულობის გარეშე. ჩვენ ავანაზღაურებთ ნივთის დაზიანებით გამოწვეული ზიანის 50%-ს.

ეკრანის დაზიანების, წყლით გამოწვეული დაზიანების, უხეში მოხმარებით გამოწვეული დაზიანების შეკეთების 50%-ს ჩვენ ავანაზღაურებთ

ასევე ავანაზღაურებთ, ამ ტიპის დაზიანების აღსადგენად საჭირო ნაწილების ღირებულების 50%-ს

ნივთის პროგრამულ ხარვეზს გამოვასწორებთ სრულად ჩვენი ხარჯით

შემთხვევები, რომელზეც არ ვრცელდება Rentech დაზღვევა

  • ნივთის დაკარგვა
  • ნივთის ქურდობა, ძარცვა ან ყაჩაღობა